Aanmelden

Planning

Zodra een gebied start met het Coach Café ziet de planning er als volgt uit

Leiderschap door Teamwork

Modules

1 t/m 4

Delegeren & Empowerment

Modules

5 t/m 8

Coaching & Feedback

Modules

9 t/m 12

Empathische communicatie

Modules

13 t/m 16

Managen van kritische situaties

Modules

14 t/m 20

Zelfmanagement & Feedback

Modules

21 t/m 24

Maand 1: Kick off en identiteit

Maand 2: Consumenten

Maand 3: Medewerkers

Maand 4: Organisatie

Maand 5: Innovatie

Maand 6: Samenwerken

Vergoeding opleiding per nieuwe groep

De vergoeding per deelnemer bedraagt 495 euro (exclusief btw). Daarnaast vragen we een subsidie bijdrage van 750 euro (exclusief btw) per deelnemer die mogelijk gefinancierd wordt vanuit bijvoorbeeld de gemeente, het vastgoed, de provincie of een andere belanghebbende, bijvoorbeeld een bank. Voor de 3 fysieke bijeenkomsten gaan we er hierbij vanuit dat locatie en catering worden verzorgd vanuit het deelnemende gebied.

Interesse in deelname?

Wil jij jezelf ook blijven ontwikkelen, kennis uitwisselen en gelijk toepassen? Of wil je als organisatie samen met je centrummanager blijven werken aan een toekomstbestendig centrumgebied?

Contact aanmelden

Inloggen e-learning