Centrum Coach Café opleiding

Wat levert deelname aan het Centrum Coach Café op voor een centrumgebied?

Ondernemers die beter presteren hebben invloed op hun centrumgebied, dus een centrum dat beter presteert. Daarbij zetten we in op een (sterk) verbeterde onderlinge samenwerking en connectie tussen ondernemers. Daarmee geven we een impuls aan de totale lokale economie, waarbij een ieder beter presteert op diverse gebieden, denk aan: 

De deelnemers krijgen een beter inzicht in hun eigen competenties en hoe ze deze mogelijk kunnen versterken met benodigde kennis en ervaring vanuit hun eigen omgeving.

Iedereen die meedoet, ontwikkelt zichzelf, investeert in zijn / haar groei en daarmee in de groei van de onderneming en daarmee tevens in de groei van het centrumgebied.

Werk gestructureerd aan succesvoller ondernemen

De e-learning van het Centrum Coach Cafe bestaat uit zes pijlers, die in elkaar haken en elkaar versterken. Elke maand werk je als groep aan een van de pijlers. Dat betekent zowel individueel en online de module tot je nemen en aansluitend een groepsbijeenkomst om de resultaten door te nemen en van elkaar te leren.

De module bestaat telkens uit een duidelijk leerplan: Video’s van een expert uit het werkveld die kennis met je deelt, praktische opdrachten in het werkboek die je uitvoert voor je eigen onderneming, podcasts met experts ter verdieping en zoals gezegd een livesessie om met elkaar te delen en van elkaar te leren.

We stimuleren daarbij dat je tijdens de maand met elkaar in contact blijft om elkaar te ondersteunen en motiveren, want:

Leren onderneem je samen!

Identiteit

Maand 1

Inclusief:

Samenwerken

Maand 2

Inclusief:

Consumenten

Maand 3

Inclusief:

Organisatie

Maand 4

Inclusief:

Medewerkers

Maand 5

Inclusief:

Innovatie

Maand 6

Inclusief:

Het fundament van een succesvolle onderneming

Iedere succesvolle onderneming kent een stevig fundament waarbij er op een kwalitatief hoog niveau en continu invulling en aandacht wordt gegeven aan de volgende zes pijlers:

Meer weten over Centrum Coach Café?

Contact aanmelden

Inloggen e-learning